لينك مديريت ويژه دبيران محترم 

(ورود نمرات 45 روزه آبان)

**********

فرم وِيژه طراحي سوال امتحانات نوبت اول و دوم (دبيران محترم)

*******

 

آزمون پيشرفت تحصيلي مرحله اول 24 آذر برگزار مي گردد

 

نمونه سوال آزمون پيشرفت تحصيلي 93-92

(جهت مشاهده سوالات سال هاي قبل به قسمت تازه هاي فناوري از گروه فناوري مراجعه نمائيد )

 

**********

منابع كنكور 94 و حذفيات


 

 **********

لينك بيمه سلامت

*******

 

 


 

جهت كپي (بدون دانلود ) نرم افزار هاي مفيد و كاربردي آدرسftp5.isfedu5.com

رادر نوار آدرس my computer نوشته و Enter را كليك كنيد

سپس در پوشه Soft-Bank نرم افزار ها را مشاهده كنيد   مطابق شكل

*********

جهت مشاهده ستاره هاي علمي،فرهنگي ، فناوري دبيرستان نمونه دولتي شهيد مطهري  

از منوي درباره ما "دستاوردها" را كليك نماييد

-------

                                                           

انسانهاي بزرگ يا كوچك

انسان هاي بزرگ درباره ي عقايدسخن ميگويند. انسانهاي متوسط درباره ي وقايع سخن ميگويند. انسانهاي كوچك پشت سرديگران سخن ميگويند.

 

انسانهاي بزرگ دردديگران رادارند. انسانهاي متوسط دردخودشان رادارند. انسانهاي كوچك بي دردند.

 انسانهاي بزرگ عظمت ديگران رامي بينند. انسانهاي متوسط بدنبال عظمت خودهستند. انسانهاي كوچك عظمت خودرادرتحقيرديگران مي بينند.

 انسانهاي بزرگ بدنبال كسب حكمت هستند. انسانهاي متوسط بدنبال كسب دانش هستند. انسانهاي كوچك بدنبال كسب پول هستند.

 انسانهاي بزرگ بدنبال طرح پرسشهاي بي پاسخ هستند. انسانهاي متوسط پرسشهايي مي پرسندكه پاسخ دارند. انسانهاي كوچك مي پندارندپاسخ همه پرسشها رامي دانند.

انسانهاي بزرگ بدنبال خلق مسئله هستند. انسانهاي متوسط بدنبال حل مسئله هستند. انسانهاي كوچك مسئله ندارند.

 انسانهاي بزرگ سكوت رابراي سخن گفتن برمي گزينند. انسانهاي متوسط گاه سكوت رابرسخن گفتن ترجيح مي دهند. انسانهاي كوچك باسخن گفتن بسيارفرصت سكوت راازخودمي گيرند.

 

 

آدرس : اصفهان، خیابان شهید باهنر، کوی هدایت
تلفن : 0313-3456080
آدرس رايانامه : school nmotahari ir
شماره اختصاصی پيامک : 30004363375054